Passivt medlemsskap

Alle foreldre i klubben (samt andre familiemedlemmer og kunstløpsinteresserte) oppfordres til å tegne passivt medlemsskap i GKK. Det koster kr 150,- pr kalenderår og er til stor hjelp for klubbens økonomi; I tillegg til de 150 kronene som går rett inn på klubbens konto er det det totale medlemstallet som teller når vi får overført midler fra idrettens diverse støtteordninger. Jo flere medlemmer, desto mer støtte får vi. Medlemsskap gir også stemmerett på årsmøte (de over 15 år). Sett inn kr 150,- på klubbkonto: 2050.09.53609 og husk å merke overføringen med navn! 

25.05.2017 14:59