Velkommen!

Gjøvik Kunstløpklubb ble startet i 2001, og har i dag ca 100 medlemmer, hvorav 80 er aktive løpere, fordelt på skøyteskole, aspiranter, og konkurranseløpere. Vi holder til i Fjellhallen, som ligger øverst i Storgata i Gjøvik sentrum.

Skøyteskolen: 
- er inngangsportalen til klubben
- 2 kurs pr år (onsdager fra ca medio september og frem til jul, og fra januar og frem til påske)
- passer for alle barn og ungdommer (fra ca 5 års-alderen og oppover)
- fokus på basis-kunnskaper som f.eks. gå fremover, bakover, bremse, og lek og trivsel på isen
- ingen forhåndskunnskaper nødvendig
- koster kr 100,- pr gang
- alle må forhåndsregistreres, så send oss en melding/mail

Aspiranter:
- etter bestått Skøyteskolemerket (på Skøyteskolen) blir man aspirant
- tilbud om opp til 3 dager trening pr uke fra september til påske
- fokus på ferdigheter i hht NSF test 1, 2 og 3, og lek og trivsel på isen

Konkurranseløpere:
- etter bestått test 3 blir man etterhvert tatt opp som konkurranseløper i gruppa "chicks"
- tilbud om opp til 5 eller 6 dager trening pr uke fra august til påske, og barmarkstrening hele året
- grupper er tilpasset nivå og alder
- fokus på ferdigheter og trivsel - både på og av isen

Medlemskap

Alle som trener hos oss (besøkende kun etter avtale), må være medlem av klubben.
Medlemskontingent: kr 200,-. Treningsavgift kommer i tillegg. Vi vil gjerne ha flere støtte-medlemmer, og setter også stor pris på om du velger oss som mottager av Grasrotandelen.

Klubbens formål og regler

Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. Arbeidet skal  preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All  idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Vi forholder oss til "Barneidrettsbestemmelsene" utformet av Norges Skøyteforbund i samarbeid med Norges Idrettsforbund, og til "Retningslinjer for ungdomsidrett" utformet av Norges Idrettsforbund. 

Les også om "Foreldrevett" i GKK.