Trener-team 2021

Hovedtrener:   Tina Robinson 

Skøyteskolen:  Annabel Robinson, Ella Sandvik, Kjerstin Engevold,

                        Pernille Sæther Dahlén, Marie Isabel Oterhals

Aspiranter:      Cornelia Sæther Aas, Katrine Borgen, Vanessa MacConnell

Intermediate:  Annabel Robinson

Off ice:            Tina Robinson

Styret i GKK 2021

Styreleder:       John Aas

Styremedlem:   Christine Sæther Dahlén

Styremedlem:   Mona Tandsether

Styremedlem:   Lene Kristin Nilsen

Varamedlem:    Elin Sandvik

Andre verv 2021

Valgkomite:            Helene Sæther Aas 
                               Foreldrekontakt aspiranter

Økonomiansvarlig:  Tina Robinson

Foreldrekontakter:  Helene Sæther Aas (Skøyteskolen) 
                               Anne Aglen Brendmoe (Aspiranter)
                               Roar Borgen (konk.løpere)

Arrangementskomite 2021

Medlem:                 Helene Sæther Aas

Medlem:                 Tina Robinson

Sponsoransvarlig    Annabel Robinson

Sliping av skøytejern:

Klubben har egen slipemaskin i Fjellhallen - snakk med trener for å avtale tid. 

Medlemspris: kr 100,- (kr 250,- for ikke-medlemmer)

Montering av skøytejern:

Tina Robinson (gjør avtale på tina@kunstlop.com eller mob. 958 09 749) - kr 300,-

Foreldrevett

Spør trener om råd ved kjøp av nye skøyter. Det finnes mange forskjellige merker og modeller (både i støvler og jern), og det er ikke alltid at selgere gir de beste råd for ditt barn.

Fremgang på isen kommer i rykk og napp, og ikke nødvendigvis samtidig med andre i gruppen. Alle som står på og trener får fremgang.

Ikke sammenlign barnet ditt sin fremgang med andre, men fokuser på å gi oppmuntring både i medgang og motgang.

Ikke forstyrr barna eller trener på isen (foreldre skal ikke oppholde seg i boksen eller ved vantet under trening). Skulle det være nødvendig så kontakter treneren deg.

Sørg for riktig og fornuftig utstyr både til trening og konkurranser (spør trener hvis du er i tvil).

Husk at det er barnet ditt som trener, ikke du. Det viktigste er at ditt barn trives og kan ha det gøy sammen med andre.

Gi oppmuntring til alle barna under konkurranser og oppvisning, ikke bare egne barn.

Ikke forsøk å påvirke barna under konkurranse og oppvisning - respekter trenerens valg av taktikk. 

Lær barna å tåle både seier og tap. Det er en god egenskap å kunne unne andre suksess.

Respekter arbeidet klubben gjør - tilby gjerne din hjelp.