Ang. filming under trening

Gjøvik Kunstløpklubb har bestemt at all filming under trening i Fjellhallen er forbudt. Ønsker foreldre eller andre som er tilstede på treninger å filme må dette godkjennes på forhånd av hovedtrener Tina. Vi har videre bestemt at jentene selv kan filme på isen, da de da har kontroll på hva som filmes og eventuelt deles/lagres. Det er dog ikke lov at jentene filmer for sine foreldre. Opplever klubben foreldre eller andre som bryter dette forbudet vil klubben utvise vedkommende fra å være tilstede under treninger i en tidsbegrenset periode. Under stevner eller avslutninger er det lov å filme.

04.09.2017 11:24